ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Κωνσταντίνος Δ. Δίνας, Αλέξιος Παπανικολάου
  ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:   Paul H. Sugarbaker
  ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  Αντώνιος - Απόστολος Τέντες
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Αναστάσιος Λυμπέρης
   
   
08.50-09.00 Χαιρετισμός - Σκοπός Σεμιναρίου
  Κ. Δίνας
  Τραπέζι I
 

Συντονιστές : Κ. Δίνας, Α.-Α. Τέντες, A. Παπανικολάου, Α. Λυμπέρης

09.00-09.10 Ανατομία-ιστολογία  περιτοναίου
  Γ. Πρατίλας
09:10-09:20 Φυσιολογία περιτοναίου
  Κ. Χατζηγεωργίου
09.20-09.40 Μηχανισμοί ανάπτυξης της περιτοναϊκής κακοήθειας
  Α.-Α. Τέντες
09.40-10.00 Προγνωστικοί παράγοντες της περιτοναϊκής κακοήθειας-επιλογή ασθενών προς CRS+HIPEC
  Δ. Κυζιρίδης
10.00-10.30 Ακτινολογική διερεύνηση της περιτοναϊκής κακοήθειας
  Π. Πρασόπουλος
10:30-10:50 Η σημασία της λαπαροσκόπησης στην Περιτοναϊκή κακοήθεια
  Δ. Τσολακίδης
10.50-11.40 Treatment of peritoneal carcinomatosis in locally advanced gynecological cancer                         
  Paul H. Sugarbaker
11.40-11:50

Ιστορία υπερθερμίας, κανόνες προστασίας, φάρμακα ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας

  Α.-Α. Τέντες
11.50-12:05 Συζήτηση
12:05-12:20 Διάλειμμα
  Τραπέζι II
 

Συντονιστές : Α.-Α. Τέντες, A. Παπανικολάου, Α. Λυμπέρης

12.20-12.40 Αναισθησία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Η σημασία της νοσηλείας των ασθενών σε ΜΕΘ
  Α. Καλακώνας
12.40-13.20 Video παρουσίαση περιστατικού
  Α.-Α. Τέντες
13.20-13.40 Η σημασία του εκτεταμένου οπισθοπεριτοναϊκού λεμφαδενικού καθαρισμού σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο που υποβάλλονται σε κυτταρομείωση και HIPEC
  A. Παπανικολάου
13.40-14.00 Μακροχρόνια αποτελέσματα κυτταρομειωτικής χειρουργικής και περιεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας στον γυναικολογικό καρκίνο
  Α.-Α. Τέντες / Δ. Κυζιρίδης
14.00-14.20 Μετεγχειρητική φροντίδα και παρακολούθηση ασθενών
  Σ. Πετούσης
14.20-14.30 Πρόγραμμα εκπαίδευσης-πιστοποίηση και καμπύλη εκμάθησης CRS+HIPEC
  Α. Λυμπέρης
14.30-15.00 Συμπεράσματα-Λήξη
  K. Δίνας