default_mobilelogo

27.6.2019

   
16:00-19:00 Lege artis programmieren, auswählen und implantieren von Materialien (einmal- und Dauerkatheter , Ureteralstents und Nephrostomien im Urogenitalsystem // Σωστός σχεδιασμός , επιλογή και τοποθέτηση υλικών (καθετήρες, ουρητηρικά stent, νεφροστομίες στο ουροποιητικό σύστημα
  Moderation: Aspiotis A. Corfu , Aspiotis S. Corfu
  Καθετηριασμός (Katheterismus) : Aspiotis S. Corfu
Ουρητηρικά Stents (Ureterstents), Νεφροστομίες (Nephrostomien) : Aspiotis A. Corfu
20:00 Eröffnungsplenum   / Εναρκτήρια Τελετή - Χαιρετισμοί
  Dr Aspiotis A.
Präsident der GDGU
(Πρόεδρος της Eλληνογερμανικής Oυρολoγικής Εταιρίας)
Prof. Dr. Hakenberg O.
Präsident DGU
(Πρόεδρος της Γερμανικής Oυρολoγικής Εταιρίας)
Dr. Gialas I.
Präsident der HUA
(Πρόεδρος της Ελληνικής Oυρολoγικής Εταιρίας)
Dr. Kaloudis D.
Präsident der Ärztekammer Korfu     
(Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας)
Nikolouzos K.
Bürgermeister Korfus                                              
(Δήμαρχος Κέρκυρας)
Galiatsatos T.
Regionalgouverneur Ionische Inseln
(Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων)
Prof. Chrysikopoulos V.
Rector der Ionischen Universität              
(Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου)

FESTVORTRAG (Εναρκτήρια Διάλεξη)
Ionian Islands' History and Civilisation
Dr. Karlafti-Mouratidi F.
21:30 Welcome Reception (Δεξίωση υποδοχής)
   

28.6.2019

   
08:30 - 10:00 Moderne Therapie Der Urolithiasis / (Μοντέρνα θεραπεία της ουρολιθίασης) ESWL , URS , PCNL
  Moderation: Aspiotis A. Dortmund/Korfu - Hanisch H. Dortmund/Detmold
08:30 - 08:50 Welche Rolle spielt die ESWL in Jahre 2019 noch? / Ποιό ρόλο παίζει ακόμη η ESWL το 2019?
Ferakis N. Athen
08:50 - 09:10 Technik und Stellenwert der URS in wandel der Zeit / Τεχνικές και σημασία της ουρητηροσκόπησης στο πέρασμα του χρόνου
Witkowski M. Dortmund/Wien
09:10 - 09:30 Technik und Stellenwert der PCNL im wandel der Zeit: gestern und heute,alt und jung / Τεχνικές και σημασία της PCNL,mini/ultra PCNL στο πέρσαμα του χρόνου: χθές και σήμερα, ηλικιωμέοι και νέοι
Kontaxis D. Limassol/Zypern
09:30 - 10:00 Diskussion (Διάλογος)
10:00 - 11:00 Nierenzellkarzinom / Καρκίνος Νεφρού
  Moderation: Koskinas N. Korfu - Schmitz Dräger
10:00 - 10:20 Wann Organehalt beim Nierenzellkarzinom? / Διατήρηση οργάνου στο νεφροκυταρικό καρκίνωμα - Πότε?
Schultze-Seeman W. Freiburg
10:20 - 10:40 Ist konservatives vorgehen bei kleinvolumigen Nierentumoren sinnvoll? / Έχει η συντηρητική παρακολούθηση μικρών όγκων νεφρού ένδειξη?
Golezakis V. Athen
10:40 - 11:00 Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms / Θεραπεία στον μεταστατικό καρκίνο του νεφρού
Schultze-Seeman W. Freiburg
11:00 - 11:15 Diskussion (Διάλογος)
11:15 - 11:45 State of the art Lecture                                                     
  Enzalutamide: Νεότερα δεδομένα στην θεραπευτική προσέγγιση του ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη
Giannakis D. Ioannina
11:45 - 12:15 Kaffe Pause / Διάλειμμα για Καφέ
12:15 - 13:15 Satellite Symposium (ASTELLAS)
13:15 - 14:30 Penis Karzinom / Καρκίνος πέους
  Moderation: Ioannidis E. I. Thessaloniki - Schultze – Seeman W. Freiburg
13:15 - 13:35        Organerhalt beim Peniskarzinom / Διατήρηση του οργάνου στον καρκίνο του πέους
Hakenberg O. Rostock
13:35 - 13:55       Rekonstruktion des äußeren Genitale / Επανορθωτική χειρουργική εξω γεννητικών οργάνων
Born A. Frankfurt
13:55 - 14:15    Management of Patients with penile cancer and ing. Lymphnode metastasis / Διαχείριση της λεμφαδενικής νόσου σε ασθενείς με καρκίνο του πέους στην καθημερινή κλινική πράξη
Kalogeropoulos T. Athen
14:15 - 14:30   Diskussion (Διάλογος)
14:30 - 16:30 Lunch Break (Ελαφρύ Γεύμα)
16:30 - 17:30 Überaktive Blase (OAB) / Υπερλειτουργική κύστη
  Moderation: Papathanasiou A. Thessaloniki - Göckel-Beining B. Horn-Bad Meinberg
16:30 - 16:50  OAB bei Frau / Υπερλειτουργική κύστη στις γυναίκες
Dimitriadis G. Thessaloniki
16:50 - 17:10  OAB bei Mann / Υπερλειτουργική κύστη στους άνδρες
Sidiropoulos P. Athen
17:10 - 17:30 Psychogene Aspekte des “pelvic pain syndroms” / Πτυχές του χρόνιου πυελικού άλγους
Limperopoulos E.–K. Aachen
17:30 - 18:30 Varia / Διάφορα
  Moderation:
17:30 - 17:50  Robotikassistierte Eingriffe bei Transplantatniere / Ρομποτικές επεμβάσεις σε μεταμοσχευμένο νεφρό
Fornara P. Hale
17:50 - 18:10   Neue Technologien im Bereich Imaging in Laparaskopie / Νέες τεχνολογίες σε επίπεδο απεικόνισης στην λαπαροσκόπηση
Gözen A. Heilbronn
18:10 - 18:30 Innovationen in der Urologie in den letzten 20 Jahren / Καινοτομίες στην ουρολογία τα τελευταία 20 χρόνια
Kontaxis D. Zypern
18:30 - 20:00 Urethralstrikturen / Στενώματα ουρήθρας
  Moderation: Dimitriadis G. Thessaloniki / Grimm M-O Jena
18:30 - 18:50 Rezidivierende HWI bei HR-Enge der Frau. Hilft Otis? Sachse Urethrotomie bei einfachen kurzstreckigen Urethralstrikturen beim Mann / Υποτροπ. λοιμώξεις σε στενώματα ουρήθρας στις γυναίκες – βοηθά ουρηθροτομή κατά Otis? Sachse ουρηθροτομή σε στενώματα ουρήθρας στον άντρα
Kolias A. Athen
18:50 - 19:10 Therapie der komplizierten Urethralstrikturen unter Anwendung von Bukalmukosa / θεραπεία των επιπλεγμένων στενωμάτων ουρήθρας χρησιμοποιώντας βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας
Engel O. Hamburg
19:10 - 19:30 Rezidiv der Urethralstriktur nach Mundschleimhautplastik beim Mann / Υποτροπή στενώματος ουρήθρας μετά απο χρησιμοποίηση βλεννογόνου στοματικής κοιλότητας στον άνδρα
Engel O. Hamburg
19:30   Diskussion (Συζήτηση)
   

29.6.2019

   
08:30 - 09:00 Waw gibts neues in der urologie? / Τί νέο υπάρχει στην ουρολογία?
  Witkowski M. Wien
09:00 - 10:30 UROGENITALINFEKTIONEN / Λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος
  Moderation: Anagnostou D. Chalkida - Hübotter R. Bremen
09:00 - 09:20 Diagnostik und Therapie bei einfachen und komplizierten Harnwegsinfektionen / Διάγνωση και θεραπεία στις απλές και επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
Pilatz A. Giessen
09:20 - 09:40 Diagnostik und Therapie der chronischen bakteriellen und abakteriellen Prostatitis, sowie umgehen mit der Prostatodynie / Διάγνωση και θεραπεία στις χρόνιες βακτηριακές και μή, προστατίτιδες καθώς επίσης διαχείριση της προστατοδυνίας
Pilatz A. Giessen
  Diagnostik, Therapie und Beratung sexuell übertragbarer Erkrankungen / Διάγνωση, θεραπεία και συμβουλές στις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες
Charalampogiannis N. Heilbronn
09:40 - 10:00 Diskussion (Συζήτηση)
10:30 - 12:30 Prostatakazinom I (Καρκίνος του προστάτη Ι)
  Moderation: Anastasiadis A. Münsterlingen/Schweiz / Hakenberg O. Rostock
10:30  - 11:00 Organbegrenztes Prostatakarzinom / Εντοπισμένος καρκίνος προστάτη - Klassiche Radikale Prostatektomie / Κλασσική ριζική προστατεκτομή
Theodorakis I. Thessaloniki
11:00 - 11:30 Laparoskopische Radikale Prostatektomie / Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή
Gözen A. Heilbronn
11:30 - 12:00 Robotik assistierte Radikale Prostatektomie / Ρομποτικά υποβοηθούμενη ριζική προστατεκτομή
Poulakis V. Athen
12:00 - 12:30 Diskussion (Συζήτηση)
12:30 - 13:00 Kaffe Pause / Διάλειμμα για Καφέ
13:00 - 14:30 Prostatakazinom II / Καρκίνος του προστάτη ΙI
  Moderation: Gakis G. Würzburg - Schultze-Seeman W. Freiburg
13:00 - 13:30 Therapie des lokal fortgeschrittenen Prostatakarzinoms / Θεραπεία στον τοπικά προχωρηνένο καρκίνο του προστάτη
Hakenberg O. Rostock
13:30 - 14:00 Therapie des oligometastasierten Prostatakarzinoms / Θεραπεία στον ολιγομεταστατικό καρκίνο του προστάτη
Anastasiadis A. Münsterlingen/Schweiz
14:00 - 14:30 Umgehen mit dem high risk metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinom (mHSPC) / (Θεραπεία σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη)
  TBA
14:30-15:30 Generalversammlung der GDGU mitglieder / Γενική συνέλευση των μελών της GDGU, Αρχαιρεσίες και εκλογή νέου αντιπροέδρου
15:30-17:00     Lunch Break / Ελαφρύ Γεύμα
17:00 - 18:00 Andrologie (Ανδρολογία)      
  Moderation: Giannakis D. Ioannina - Born A. Frankfurt
17:00 - 17:20 ED, Ejaculatio precox – Neue Aspekte? / Στυτική δυσλειτουργία, πρόωρη εκσπερμάτιση – Νέες Πτυχές?  
Sperling H. Mönchengladbach
17:20 - 17:40 Male Infertility / Ανδρική υπογονιμότητα
Sofikitis N. Ioannina
17:40 - 18:00 Induratio Penis Plastika (IPP) / Νόσος Peyronie
Sperling H. Mönchengladbach
18:00 - 19:30 Blasenkarzinom / Καρκίνος ουροδόχου κύστεως            
  Moderation Kalaitzis Ch. Alexandroupolis - Schultze-Seeman Freiburg
18:00 - 18:20 En-bloc Resektion und Photo dynamische Diagnostik beim NMIBC / En-bloc ηλεκτραφαίρεση και φωτοδυναμική διάγνωση στον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
Gakis G. Würzburg
18:20 - 18:40 Topische Chemo und Immunotherapie beim NMIBC / Τοπική χημειο και ανοσοθεραπεία στον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
Grivas N. Ioannina
18:40 - 19:00 Was leisten molekulare Urinmarker in der nachsorge von NMIBC? / Τί προσφέρουν μοριακοί δείκτες στα ούρα όσον αφορά την παρακολούθηση ασθενών με μή μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως
Schmitz-Dräger B.           
19:00 - 19:20 Therapie des metastasierten Blasenkarzinoms bzw. Urothelkarzinoms / Θεραπεία του μετασατικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως ή γενικά του ουροθηλιακού καρκίνου
Grimm O. Jena
19:20 - 19:40 Diskussion / Συζήτηση
21:00 Gala Dinner (Επίσημο Δείπνο)
   

30.6.2019

   
09:00 - 12:00  PAXANTI
  Eine neue griechische Innovation zur Behandlung und Rehabilitation von Erkrankungen im Urogenitalsystem
(Μία νέα ελληνική πρόταση για την θεραπεία και αποκατάσταση ασθενειών στον τομέα της ουρολογίας)
12:00 - 13:00 Ausgabe von Teilnehmer Bescheinigungen und Ende des Symposiums / (Παράδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης και τέλος του συνεδρίου)
   

/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors/sponsors

CONNECT WITH US

  

logo-bottom

 

VOYAGER ΤRAVEL & CONGRESS

SYMPOSIUM SECRETARIAT

VOYAGER ΤRAVEL AND CONGRESS
Vas Irakliou 26, 54624, Thessaloniki, Greece
Τ: +30 2310 250401
info@voyagertravel.gr
www.voyagertravel.gr